SMILE reality s.r.o. - reality s úsměvem

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací zpracuje energetický specialista. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Průkaz slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení nemovitosti z hlediska nároků na energie (nákladů) potřebných pro provoz budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd vycházejících z abecedy a je značena na stupnici od A do G.

A - mimořádně úsporná

B - úsporná

C - vyhovující

D - nevyhovující

E - nehospodárná

F - velmi nehospodárná

G - mimořádně nehospodárná

zpět na hlavní stránku